SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z faktem, że w toku postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości okazało się, że Banki stwarzają problemy z zaciągnięciem kredytu przez osoby fizyczne, na sfinansowanie zakupu nieruchomości w postępowaniach upadłościowych, bardzo prosimy o szczegółową, uprzednią analizę finansowania zakupu przed złożeniem oferty przetargowej, np. konsultacje z bankiem, uzyskania promesy kredytowej itp.

Brak przystąpienia do umowy sprzedaży, w zakreślonym przez Regulamin przetargu terminie, z powodu nieuzyskania kredytu, będzie skutkować przepadkiem wadium.


OGŁOSZENIE

SYNDYK ANNY SIKORY

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł.

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł.

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł.

każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w drodze wewnętrznej) nr ew. 33/8 o pow. 552 m2. Cena wywoławcza za każdy udział 1.000,00 zł

Łączna cena wywoławcza 2.390.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Syndyk dopuszcza możliwość składania ofert na zakup poszczególnych działek.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

– działka gruntu nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2 – wadium 90.000,00 zł;

– działka gruntu nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2 – wadium 80.000,00 zł

– działka gruntu nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2 – wadium 60.000,00 zł;

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości ruchomości w postaci samochodów wymienionych poniżej:

1. Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 311 Sprinter CDI MR`06 E4 3.5t, 2008 r., VIN: WDB9066331S314372, nr rej. WN4752K. Cena wywoławcza 8.800,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

2. Samochód osobowy BMW 520d, F11 FL, Touring Luxuryline, 2015 r., VIN: WBA5L31090G080514, nr rej. WN4186L. Cena wywoławcza 46.800,00 zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

3. Samochód osobowy FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 Trend, 2015 r., VIN: WF06XXGCC6FM57246, nr rej. WB 2419M. Cena wywoławcza 17.900,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

4. Samochód osobowy VOLKSWAGEN Golf VII Variant 2.0 TDI MR`12, Highline BMT, 2016 r., VIN: WVWZZZAUZHP543329, nr rej. WN 3604M. Cena wywoławcza 36.600,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

5. Samochód osobowy VOLKSWAGEN Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 Highline DSG, 2016 r., VIN: WVWZZZ3CZHP012144, nr rej. PO 5AC83. Cena wywoławcza 39.500,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

 Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem [email protected]

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – MERCEDES-BENZ 311  – 800,00 zł.

Ad. 2 – BMW 520d – 4.500,00 zł.

Ad. 3 – FORD Focus 1.5 – 1.500,00 zł.

Ad. 4 – VOLKSWAGEN Golf VII – 3.500,00 zł.

Ad. 5 – VOLKSWAGEN Passat B8 – 4.000,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK JADWIGI URBANIAK

informuje, że na podstawie § 7 pkt. 10 Regulaminu przetargu, syndyk odstąpił od przetargu  na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 57,2 m2. położonego przy ul. T. Kościuszki 6 m. 3 w miejscowości Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. Wielkopolskie, KW nr PO1T/00010152/0 wraz z udziałem 1/10 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, KW nr PO1T/00010073/2.