UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK EMILII ZIELIŃSKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie z wolnej ręki, udziału 1/24 w nieruchomości gruntowej (nieruchomość rolna) składającej się z działek nr ew. 1, 40, 44, 312, 140/5 i 140/19 obręb 0022-Ustanów, o łącznej powierzchni 2,0538 ha,  położonych w miejscowości Ustanów, gm. Prażmów, pow. Piaseczyński, KW nr WA5M/00237982/9

Łączna wywoławcza wynosi 1.600,00 zł

Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 801/17 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK JOANNY KURYŁOWICZ

ogłasza przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Udziału ½ w nieruchomości gruntowej, działka nr ew. 379 o pow. 429 m2, w zabudowanej domem jednorodzinnym. położonej w Płońsku przy ul. Wieczorków 9A, KW nr PL1L/00004777/6

Cena wywoławcza 251.000,00 zł brutto.

2. Nieruchomości gruntowej, działka nr 152, o pow. 673 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Warszawie przy ul. Juranda ze Spychowa 64b, KW nr WA3M/00441383/9

Cena wywoławcza 723.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie dostępne Ad. 1 tutaj i Ad. 2 tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARTOSZA JĘDRACHOWICZA

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci akcesoriów oraz gadżetów.

​Łączna cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł

​Syndyk będzie preferował oferty na zakup całości oferowanych ruchomości.

​Spis ruchomości dostępny tutaj

Przykładowy katalog dostępny tutaj

​Syndyk przewiduje możliwość ich obejrzenia po uprzednim, mailowym umówieniu się.

​Syndyk zastrzega sobie prawo, zgodnie z Regulaminem, do przeprowadzenie licytacji telefonicznej.

​​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

​​Preferowane będą oferty na zakup całości wyposażenia.

Syndyk zaprasza także do składania listów intencyjnych.

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK BEATY KUJAWSKIEJ

​ogłasza przetarg na sprzedaż łącznie trzech nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci:

1.Udziału 1/4 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/40, 30/41, 30/42, 30/43, 30/44, 30/45, 30/46, 30/47, 30/48, 30/49, 30/50, 30/51, 30/52, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56z obrębu 33 o łącznej pow. 25.069 m2 , KW nr EL1E/00079743/7.

2. Udziału 1/4 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/36, 30/37, 30/38, 30/39 o łącznej pow. 493 m2 , KW nr EL1E/00079744/4

3.Udziału 3/13 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/30, 30/31, 30/32, 30/33, 30/34, 30/35, 30/57 o łącznej pow. 4.258 m2 , KW nr EL1E/00075055/9.

Cena wywoławcza 47.900,00 zł (łączna cena za udziały w 3 nieruchomościach).

Opis i oszacowanie wartości dostępne poniżej:

   nr 1 tutaj

   nr 2 tutaj

   nr 3 tutaj

​​Syndyk informuje, że zgodnie z art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 313 Prawa upadłościowego postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych w przedmiocie zakupu udziałów w nieruchomościach.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

 

OGŁOSZENIE

SYNDYK FOCUS PARK JELENIA GÓRA SP. Z O. O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej reki,  nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.070 m2,

działki nr 40/2 i 41/1 położonej przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze, KW nr JG1J/00088019/4.

Cena wywoławcza 964.320,00 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych, 00/100) w tym 23 % VAT.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj oraz aneks dostępny tutaj

​​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak ​mailem: [email protected]