UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości ruchomości w postaci samochodów wymienionych poniżej:

1. Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 311 Sprinter CDI MR`06 E4 3.5t, 2008 r., VIN: WDB9066331S314372, nr rej. WN4752K. Cena wywoławcza 11.000,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

3. Samochód osobowy BMW 520d, F11 FL, Touring Luxuryline, 2015 r., VIN: WBA5L31090G080514, nr rej. WN4186L. Cena wywoławcza 58.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

4. Samochód osobowy FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 Trend, 2015 r., VIN: WF06XXGCC6FM57246, nr rej. WB 2419M. Cena wywoławcza 22.300,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

5. Samochód osobowy VOLKSWAGEN Golf VII Variant 2.0 TDI MR`12, Highline BMT, 2016 r., VIN: WVWZZZAUZHP543329, nr rej. WN 3604M. Cena wywoławcza 45.700,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

7. Samochód osobowy VOLKSWAGEN Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 Highline DSG, 2016 r., VIN: WVWZZZ3CZHP012144, nr rej. PO 5AC83. Cena wywoławcza 49.500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 00/100). Wycena dostępna tutaj

 Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 marca 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem [email protected]

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – MERCEDES-BENZ 311  – 1.000,00 zł.

Ad. 3 – BMW 520d – 5.500,00 zł.

Ad. 4 – FORD Focus 1.5 – 2.000,00 zł.

Ad. 5 – VOLKSWAGEN Golf VII – 4.500,00 zł.

Ad. 7 – VOLKSWAGEN Passat B8 – 5.000,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z  SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości ruchomości oraz praw w postaci:

1. Sprzętu komputerowego i wyposażenia biura (meble). Cena wywoławcza 37.790,00 zł netto.

2. Maszyn i urządzeń. Cena wywoławcza 553.565,00 zł netto.

Opis i oszacowanie ruchomości dostępny tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 marca 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pakietów składników majątku syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu proszone są o przesłanie informacji mailem [email protected]

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – 5.000,00 zł

Ad. 2 – 50.000,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

W przypadku zainteresowania nabyciem poszczególnych składników masy upadłości syndyk zaprasza do składania listów intencyjnych.


OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie ofert, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż pakietów składników masy upadłości w postaci:

  1. Wyrobów gotowych marki Próchnik. Cena wywoławcza 1.035.698,58 zł netto

  2. Tkanin i dodatków. Cena wywoławcza 189.746,50 zł netto;

  3. Wyposażenia biura oraz salonów sprzedaży. Cena wywoławcza 167.179,33 zł netto.

Szczegółowy opis i oszacowanie oraz spis składników dostępny tutaj

 Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pakietów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotów konkursu ofert proszone są o przesłanie informacji mailem na adres [email protected] lub [email protected]

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected] lub [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w następujących kwotach:

Ad. 1 – 100.000,00 zł

Ad. 2 – 15.000,00 zł

Ad. 4 – 15.000,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

W przypadku zainteresowania zakupem poszczególnych składników masy upadłości syndyk zaprasza do składania listów intencyjnych


OGŁOSZENIE

SYNDYK AGNIESZKI GRZYBICKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2, działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9

Cena wywoławcza 56.000,00 zł brutto

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 stycznia 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną w terminie do
14 (czternastu) dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.


OGŁOSZENIE

Syndyk upadłości Marioli Filasiewicz

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłej od Pana Norberta Zakrzewskiego, w wysokości należności głównej w kwocie 8.460,00 zł za cenę nie niższą niż 100,00 zł brutto.

Wycena należności dostępna tutaj

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 11 września 2020 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi w dniu 16 września 2020 r. o godz. 12.00 licytacje telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.