UWAGA!!!

Informacje zawarte na tej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo upadłościowe.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK KRZYSZTOFA OWCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej działka nr ew. 1/536 obręb 0020 Książenice PGR, o pow. 730 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej, o pow. 165,86 m2, wraz z garażem o pow. 18,89 m2, znajdującym się w budynku, położonej przy ul. Serenady 20 w Książenicach, gm. Grodzisk Mazowiecki pow. grodziski, woj. Mazowieckie, KW nr WA1G/00062441/3.

Cena wywoławcza 286.000,00 zł.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Syndyk informuje, że pozostały udział sprzedawany jest w postępowaniu upadłościowym Iwony Owczarek wobec którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe o sygn. akt X GUp 1155/18.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 lipca 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 1157/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2019 r. w gmachu Sądu, sala 120, o godzinie 8.20.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK IWONY OWCZAREK

ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości gruntowej działka nr ew. 1/536 obręb 0020 Książenice PGR, o pow. 730 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej, o pow. 165,86 m2, wraz z garażem o pow. 18,89 m2, znajdującym się w budynku, położonej przy ul. Serenady 20 w Książenicach, gm. Grodzisk Mazowiecki pow. grodziski, woj. Mazowieckie, KW nr WA1G/00062441/3.

Cena wywoławcza 286.000,00 zł.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępny tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Syndyk informuje, że pozostały udział sprzedawany jest w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Owczarek wobec którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe o sygn. akt X GUp 1157/18.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 lipca 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 1155/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2019 r. w gmachu Sądu, sala 120 o godzinie 8.40.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kwocie 25.000,00 zł.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK JOANNY KURYŁOWICZ

ogłasza przetarg,w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej, działka nr ew. 379 o pow. 429 m2, w zabudowanej domem jednorodzinnym. położonej w Płońsku przy ul.  Szkolna 9A (dawniej Wieczorków 9A), KW nr PL1L/00004777/6

Cena wywoławcza 100.000,00 zł brutto

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia
28 czerwca 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka mailowo, w terminie do 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kwocie 2.000,00 zł.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK MARVINK STEFANKOWSKI PODGÓRSKI SP. J. W UPADŁOŚCI

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłej spółce od spółki Marvink Sp. z o. o. w Warszawie KRS: 0000037505, w kwocie należności głównej 67 236,67 zł, za kwotę nie niższą niż 2.000,00 zł.

Opis i oszacowanie należności dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r., w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem na nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 licytacje telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK BARBARY GORCZYŃSKIEJ

 ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w postaci:

  1. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2 KW nr EL1D/00030209/6

  2. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,3900 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 188, 192 KW nr EL1D/00029160/0

  3. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,8578 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/14, 117/16 KW nr EL1D/00000274/3.

  4. Nieruchomości gruntowej o pow. 1,6652 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/7, KW nr EL1D/00030187/5

Łączna cena wywoławcza 78.000,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 czerwca 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 12 czerwca 2019 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK PAWŁA FISZERA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłemu od AL-MED-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Białej, KRS: 283985, w wysokości należności głównej w kwocie 127.170,93 zł za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł.

Opis i wycena należności dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2019 r., pocztą, mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty na co najmniej cenę minimalną, Syndyk przeprowadzi w dniu 04 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 licytację telefoniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK MARIUSZA KRYSIAKA

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci udziału ½ w zabudowanej domkiem rekreacyjnym działki gruntu nr ew. 142/7 o pow. 1.193 m2, obręb 17, położonej w miejscowości Nowe Drozdowo, gm. Rzewnie, pow. Makowski, woj. mazowieckie, KW OS1P/00026011/0.

Cena wywoławcza 13.500,00 zł brutto.

Opis i oszacowanie udziału w nieruchomości dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 7 marca 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 130/18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2019 r. w gmachu Sądu w sali 119 o godz. 14.00.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.500,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych

 Cena wywoławcza 75.645,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie kontenerów dostępne tutaj

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VII p. mailem na adres [email protected] lub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: [email protected]

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK EMILII ZIELIŃSKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie z wolnej ręki, udziału 1/24 w nieruchomości gruntowej (nieruchomość rolna) składającej się z działek nr ew. 1, 40, 44, 312, 140/5 i 140/19 obręb 0022-Ustanów, o łącznej powierzchni 2,0538 ha,  położonych w miejscowości Ustanów, gm. Prażmów, pow. Piaseczyński, KW nr WA5M/00237982/9

Łączna wywoławcza wynosi 1.600,00 zł

Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 801/17 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Regulamin przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres [email protected] oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

​Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]

————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

SYNDYK BEATY KUJAWSKIEJ

​ogłasza przetarg na sprzedaż łącznie trzech nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci:

1.Udziału 1/4 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/40, 30/41, 30/42, 30/43, 30/44, 30/45, 30/46, 30/47, 30/48, 30/49, 30/50, 30/51, 30/52, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56z obrębu 33 o łącznej pow. 25.069 m2 , KW nr EL1E/00079743/7.

2. Udziału 1/4 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/36, 30/37, 30/38, 30/39 o łącznej pow. 493 m2 , KW nr EL1E/00079744/4

3.Udziału 3/13 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Strumykowej, składającej się z działek gruntu o nr ew. 30/30, 30/31, 30/32, 30/33, 30/34, 30/35, 30/57 o łącznej pow. 4.258 m2 , KW nr EL1E/00075055/9.

Cena wywoławcza 47.900,00 zł (łączna cena za udziały w 3 nieruchomościach).

Opis i oszacowanie wartości dostępne poniżej:

   nr 1 tutaj

   nr 2 tutaj

   nr 3 tutaj

​​Syndyk informuje, że zgodnie z art. 1013 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 313 Prawa upadłościowego postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 Syndyk zaprasza również do składania listów intencyjnych w przedmiocie zakupu udziałów w nieruchomościach.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: [email protected]