KOMUNIKAT KURATORA DLA OBLIGATARIUSZY W POSTĘPOWANIU WAIMEA HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI

KOMUNIKAT NR 2

 Szanowni Państwo

W nawiązaniu do otrzymanych przez kuratora od obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji kilkudziesięciu maili  w sprawie obecnej sytuacji spółki, informuję, że na stronie http://www.kancelariagrenda.pl/2021/03/05/waimea-holding-s-a-restrukturyzacji-aktualizacja-propozycji-ukladowych/ znajdują się zmodyfikowane propozycje układowe Dłużnika.

Zmodyfikowane propozycje układowe dostępne również tutaj

Termin głosowania nad układem nie został jeszcze wyznaczony, a kurator jest umówiony  na spotkanie z Zarządcą masy sanacyjnej oraz Dłużnikiem na dzień
12 marca 2021 r.

Wszystkie Państwa pytania zostaną zadane i przedstawione podczas spotkania, a jego podsumowanie zostanie przesłane i przedstawione w drodze kolejnego komunikatu do dnia 19 marca 2021 r.

Komunikat dostępny tutaj

KOMUNIKAT NR 1

Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 04 grudnia 2020 r. sygn. akt XVIII GRs 5/20 w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding S.A. w Warszawie w związku z szeregiem pytań telefonicznych oraz przesyłanych pocztą elektroniczną informuję, że kurator uzyskał wgląd w akta postępowania, po analizie których i po wystąpieniu o udzielenie informacji do dłużnika oraz zarządcy masy sanacyjnej w trybie art. 365 prawa restrukturyzacyjnego zostanie do Państwa wystosowany dalszy komunikat.

Wstępnie wobec treści maili i pytań informuję, że w przedmiotowym postępowaniu sądowym kurator dla obligatariuszy został ustanowiony na podstawie art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, co oznacza, że prawa i obowiązki kuratora są regulowane przepisami prawa restrukturyzacyjnego, a zatem są reglamentowane i ograniczone tymi przepisami prawa do określonych czynności, które nie obejmują działania jako pełnomocnik poszczególnych wierzycieli z obligacji, ani nie przewidują podejmowania działań windykacyjnych na rzecz obligatariuszy.

Komunikat kuratora dostępny tutaj


KOMUNIKAT BYŁEGO SYNDYKA HYPERION S.A.

Były Syndyk Hyperion S.A. w upadłości informuje, że że postanowieniem z dnia 19 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy  (sygn. akt XXIII Gz 846/18), po rozpoznaniu zażalenia spółki Hyperion S.A. (Upadły) na postanowienie Sądu Rejonowego X Wydział Gospodarczy z dnia 23.02.2018 r., sygn. akt X GU 1843/16 o ogłoszeniu upadłości Hyperion S.A., zmienił postanowienie o ogłoszeniu upadłości poprzez oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Postanowienie to stało się prawomocne z chwilą jego wydania.

W związku z wydaniem powyższego postanowienia z dniem 19 września 2018 r. ustała funkcja syndyka masy upadłości oraz wygasły wszystkie udzielone przez niego pełnomocnictwa.

Komunikat byłego syndyka dostępny tutaj

​——————————————————————————————————————

KOMUNIKAT SYNDYKA PRÓCHNIK S.A.

Syndyk Próchnik S.A. w upadłości informuje, że w dniu 05 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość spółki Próchnik S.A. i ustanowił moją osobę syndykiem masy upadłości (sygn. akt XIV GU 297/18 – obecna sygnatura XIV GUp 109/18)

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dostępne tutaj