KOMUNIKAT SYNDYKA DOLCAN PLUS S.A.

Syndyk Dolcan Plus S.A. w upadłości, informuje, że z dniem 01 czerwca 2019 roku zmianie ulega adres korespondencyjny syndyka.

Nowy adres to: ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa.

 


 

KOMUNIKAT SYNDYKA DOLCAN PLUS S.A.

W związku z szeregiem pytań ze strony potencjalnych inwestorów zainteresowanych kontynuacja oraz zakupem inwestycji Upadłej spółki pod nazwą „Osiedle Rubikon” Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości informuje, że na ukończeniu jest opis i oszacowanie inwestycji.

W związku z powyższym Syndyk zaprasza do składania pocztą elektroniczną deklaracji zakupu nieruchomości (listów intencyjnych) przez podmioty zainteresowane jej nabyciem wraz ze wskazaniem propozycji warunków kupna, w szczególności stanowiska co do zabezpieczenia interesów osób, które zawarły z Upadłym umowy na zakup lokali za zapłatą głównej części ceny. Deklaracje należy wysyłać na adres e-mail: [email protected]

Niezwłocznie po zakończeniu opisu i oszacowania inwestycji pn. „Osiedle Rubikon” Syndyk udostępni zainteresowanym osobom w formie elektronicznej wyżej wymieniony dokument oraz wyznaczy terminy, w których możliwe będzie dokonanie oględzin osiedla.